Hành Lý Tính Cước

Hành Lý Tính Cước

Nếu hành khách có nhu cầu mang theo nhiều hành lý hơn tiêu chuẩn hành lý miễn cước, hãy chọn dịch vụ Hành lý trả trước của Vietnam Airlines. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ Hành lý tính cước mua tại sân bay giúp hành khách có thể sắp xếp hành lý thuận tiện nhất.

Mua hành lý trả trước như thế nào?

Hành khách có thể mua tối đa 10 kiện hành lý trả trước với một trong hai hình thức sau:

  • Các phòng vé và các đại lý của Vietnam Airlines trong quá trình đặt chỗ;
  • Trang web www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng di động của Vietnam Airlines trong quá trình đặt chỗ hoặc tại mục Quản lý Đặt chỗ khi hành khách đã xuất vé.

Giá cước hành lý trả trước

Để biết thêm thông tin về giá cước hành lý trả trước, hành khách vui lòng tham khảo tại đây.

MUA NGAY

Lưu ý

  • Áp dụng cho vé của Vietnam Airlines (738) và do Vietnam Airlines và Pacific Airlines khai thác (trừ chặng bay khai thác bằng tầu ATR 72).
  • Thời gian mua hành lý trả trước: muộn nhất 6 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay.
  • Hành lý trả trước được bán theo kiện chuẩn có trọng lượng 23 kg và 10kg, tổng kích thước 3 chiều tối đa 158cm.
  • Hành lý trả trước có giá trị với chuyến bay và vé đã mua; được phép đổi ngày bay và đổi sang hành trình mới với chi phí ngang bằng hoặc cao hơn. Việc thay đổi này phải được thực hiện trước 6 tiếng so với giờ khởi hành của chặng bay đã mua và trước 6 tiếng so với giờ khởi hành của chặng bay mới.
  • Hành lý trả trước không được chuyển nhượng; không được chi hoàn; không được đổi sang các dịch vụ khác hoặc vé hành khách. Ngoại trừ: Hành lý trả trước bán kèm với vé có hành trình xuất phát từ Hàn Quốc và hoàn toàn chưa sử dụng sẽ được phép bồi hoàn. Mức phí bồi hoàn bằng 25% giá trị hành lý trả trước chưa sử dụng.
  • Nếu trọng lượng hoặc kích thước hành lý ký gửi thực tế của khách khi làm thủ tục tại sân bay vượt quá tiêu chuẩn hành lý miễn cước và hành lý trả trước, hành khách phải mua hành lý tính cước cho phần vượt quá này theo quy định hiện hành. Nếu trọng lượng hoặc kích thước hành lý ký gửi thực tế của khách khi làm thủ tục tại sân bay vượt quá tiêu chuẩn hành lý miễn cước và hành lý trả trước, hành khách phải mua hành lý tính cước cho phần vượt quá này theo quy định hiện hành.
  • Hành khách có hành trình đi/đến Canada không được mua hành lý trả trước cho phần hành lý vượt quá tiêu chuẩn miễn cước (số kg vượt quá mỗi kiện hoặc số kiện vượt quá tiêu chuẩn) trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Một số trường hợp không mua được hành lý trả trước tại website www.vietnamairlines.com (vé đã sử dụng một phần và một số trường hợp khác do hạn chế về kỹ thuật), hành khách vui lòng mua hành lý trả trước tại các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines. 

Mua hành lý tính cước tại sân bay như thế nào?

 

Hành khách có thể mua hành lý tính cước tại các quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines.

Giá cước mua hành lý tính cước tại sân bay

a. Kiện mua thêm

Kiện mua thêm có hai loại 10kg/22lb và 23kg/50lb. Tổng kích thước ba chiều của hai loại kiện không vượt quá 158cm/62in.

Hành khách có thể tham khảo giá cước mua hành lý tính cước theo kiện chuẩn tại đây.

b. Kiện vượt quá trọng lượng chuẩn

Hành khách tham khảo giá cước kiện vượt trọng lượng chuẩn tại đây.

c. Kiện vượt quá kích thước chuẩn

Hành khách tham khảo giá cước tại đây.

7,312 thoughts on “Hành Lý Tính Cước